Abecedný zoznam NPC

Aedin prívrženec - Zóna 20 - Niflheim

Armáda smrti - Zóna 9 - Tirinic
Asra - Zóna 8b - Oasia


Bratstvo Skandov - Zóna 22 - Ostrov Skand

Clerkov lokaj - Zóna 25 - Sadoro
Cromov štít - Zóna 20 - Frostringen
Cromova kopija - Zóna 20 - Frostringen

Cervený tien - Zóna 15 - Kanassa
Cierna šabla - Zóna 17 - Baku
Cierne krídlo - Zóna 26 - Dadana
Cierny havran - Zóna 3 - Medvedí základ

Dampierov pirát - Zóna 2 - Tillena
Drancovac duší - Zóna 32 - Vlcí fjord
Drvic železa - Zóna 3 - Medvedí základ

Halvardov dráp - Zóna 13 - Jarlsheim
Hegisov informátor - Zóna 4 - Hels Pforte
Hladac krvi - Zóna 15 - Kanassa
Hladný lovec - Zóna 8 - Angaros
Hnací lovec - Zóna 16 - Centrália
Hnev morí - Zóna 24 - Kubertu
Hromový bežec - Zóna 19 - Vysoké brehy
Huscari - Zóna 4 - Hels Pforte

Chrlic olova - Zóna 18 - Chladná hora

Ivanov sluha - Zóna 17 - Baku

Jackova tlupa - Zóna 7 - Byrades

Karoo - Zóna 9b - Piesocné more
Kopác mrtvych - Zóna 11 - Nárazy tažkého vetra
Krutý havran - Zóna 10 Bonada
Krvavý tien - Zóna 14 - Rikiki

Ladová jola - Zóna 33 - Ladové peklo
Ladová plachetnica - Zóna 33 - Ladové peklo
Ladový pirát - Zóna 12 - Ladový hrob
Lámac vetra - Zóna 6 - Nerthusove hlbky
Lovec lebiek - Zóna 29 - Nassala
Lovec príšer - Zóna 21- Hvergelmir
Lovec velrýb - Zóna 27 - Velrybí hltan
Lúpežník duší - Zóna 26 - Dadana
Lupulus - Zóna 33 - Ladové peklo
Lupulus Gelusus - Zóna 33 - Ladové peklo
Lykanovy prívrženci - Zóna 11 - Nárazy tažkého vetra

Mäsiar - Zóna 23 - Karuma
Morská krysa - Zóna 1 - Carados
Morská krysa - Zóna 23 - Karuma
Morský zlodej - Zóna 10 - Bonada

Nákazlivý mor - Zóna 25 - Sadoro
Nerita - Zóna 8b - Oasia
Nicitel - Zóna 7 - Byrades
Niflov plienic - Zóna 20 - Niflheim
Niktoš - Zóna 19 - Vysoké brehy
Nocný lovec - Zóna 22 - Ostrov Skand

Padajúci tanier - Zóna 16 - Centrália
Pirát z hlbín - Zóna 5 - Ginnungagap
Plienic - Zóna 30 - Saverra

Sonora - Zóna 9b - Piesocné more
Smrtonostný - Zóna 32 - Vlcí fjord
Sprostý zlodej - Zóna 8 - Angaros

Temná légia - Zóna 9 - Tirinic
Temný pirát - Zóna 29 - Nassala
Thrymov prisluhovac - Zóna 5 - Ginnungagap
Tyrov mucitel - Zóna 27 - Velrybí hltan

Uškatec - Zóna 2 - Tillena

Vanadiin obnovitel - Zóna 13 - Jarlsheim
Vlcí pazúr - Zóna 28 - Fenrin koniec
Vlcia garda - Zóna 28 - Fenrin koniec
Vlcie cepele - Zóna 6 - Nerthusove hlbky
Vykrádac hrobov - Zóna 12 -Ladový hrob
Výpalník - Zóna 30 - Saverra

Widarov strážca - Zóna 21 - Hvergelmir
Williamova garda - Zóna 1 - Carados

Yagova tlupa - Zóna 24 - Kubertu

Zberac kostí - Zóna 14 - Rikiki
Zlodej snehu - Zóna 18 - Chladná hora

Abecedný zoznam príšeriek

Bahamut - Zóna 8b - Oasia


Ctitelka mora - Zóna 12 - Ladový hrob

Ciernovodná jašterica - Zóna 14 - Rikiki

Ježoryba - Zóna 3 - Medvedí základ

Kladivohlavec - Zóna 2 - Tillena
Kolos s labami - Zóna 24 - Kubertu
Krvilacná beštia - Zóna 7 - Byrades

Ladový osten - Zóna 33 - Ladové peklo
Ladový pätolízac Zóna 34 - Vecný lad

Matka hlbín - Zóna 22 - Ostrov Skand
Marid - Zóna 9b - Piesocné more
Morská vretenica - Zóna 26 - Dadana
Morský roztoc - Zóna 18 - Cladná hora
Morský teror - Zóna 11 - Nárazy tažkého vetra

Nautilus - Zóna 28 - Fenrin koniec

Obrí krab - Zóna 1 - Carados
Obrnená chobotnica - Zóna 13 - Jarlsheim
Obrovská chobotnica - Zóna 21 - Hvergelmir
Obrovská pijavica - Zóna 4 - Hels Pforte
Otrávený bic - Zóna 6 - Nerthusove hlbky

Pancierová korytnacka - Zóna 19 - Vysoké brehy
Pancierové nožnice - Zóna 31 - Frostringen
Pazúr smrti - Zóna 10 - Bonada
Pätolízac z hlbín - Zóna 5 - Ginnungagap
Platnová ryba - Zóna 16 - Centrália
Pluvac kyseliny - Zóna 32 - Vlcí fjord
Podmorský šváb - Zóna 27 - Velrybí hltan
Presípacie hodiny chobotnice - Zóna 20 - Niflheim
Príšerka s klepetamy - Zóna 9 - tirinic
Príšerka so žihadlom - Zóna 25 - Sadoro

Rak - Zóna 29 - Nassala
Rozparovac - Zóna 30 - Saverra

Velký rozparovac - Zóna 23 - Karuma
Vlcia papula - Zóna 15 - Kanasasa
Vodný škorpion - Zóna 17 - Baku

Zlodejská fúria - Zóna 8 - Angaros

**************************************************

FAQ Abecedný zoznam

webowka.eu