Kompletný prehľad nákupnej výbavy.

  Lode
Paluby
Delá
Delové gule
Harpúnové delá
Harpúny
Lodné postavy
Rebrá
Lodný kýl
Kotvy
Panciere
Kormidlá
Sudy
Štíty
Rakety
Pre cech
Opravári
Bonus Hp / Krv
Poistenie palúb
Útočné predmety
Obranné predmety
Ostatné
Plachty
Lodné zvony
Lodné sťažne
Sety
Míny

**************************************************

FAQ - Abecedný zoznam

webowka.eu