Taverna.

*******


Tavernu nájdeme v prístave ?

V taverne môžeme získat rôzne úlohy. ?


Úlohu môžeme aj sledovat ?

Tá sa nám zobrazí v pravom hornom rohu. ?

Ak úlohu nechceme môžeme ju zrušit a spustit si ju inokedy. ?

**************************************************

Akcie pirate storm 
FAQ-Abecedný zoznam

webowka.eu

© 2006 Website.com. Valid CSS & XHTML. Template design by Arcsin